Friska fötter
genom hela livet

Med VistaFeet tar du kontroll över din egen fothälsa och ökar chansen att förebygga diabetesrelaterade problem. Mät, spara resultat och få tips.

Vad är PedesHome?

PedesHome är en unik produkt som mäter temperaturskillnader mellan dina fötter och ger dig tidiga indikationer på inflammation.
Resultatet sparas i VistaFeet Home-appen.

Varför ska jag mäta temperaturskillnader?

Genom att dagligen mäta temperaturskillnader mellan dina fötter får du tidig vetskap om förändringar innan det syns på utsidan. Detta gör att du har tid att förebygga fotskador eller söka professionell hjälp.

PedesHOME 1

3 goda skäl för att använda PedesHOME

Genom dagliga mätningar av dina fötter är du proaktiv och upptäcker eventuella problem i tid, vilket gör att du kan åtgärda dem själv eller söka professionell hjälp.

Ta kontroll över dina fötter

Ta kontroll över dina fötter

Få tips och hjälp vid problem

Få tips och hjälp vid problem

Spara resultaten över tid

Spara resultaten över tid

Så här kan det se ut -exempel från en användare!

Här ser du ett exempel på hur mätningarna kan informera dig om att skorna du använder inte är bra för dina fötter och vad som händer när du väljer ett annat par.
Pedes Example